Kancelaria Rewident

Maria Kowalak

W naszej firmie najważniejszy jest klient i jego potrzeby. Podstawową zasadą działalności jest uważne wsłuchiwanie się w potrzeby naszych klientów – dzięki temu możemy coraz je lepiej zaspakajać. Takie podejście do klientów zaowocowało stworzeniem wielu rodzajów usług, które mam nadzieję, wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom.


Zachęcam do zapoznania się z ofertą i zapraszamy do współpracy.Wieloletnia praktyka zawodowa na stanowiskach głównego księgowego. Kilkudziesięcioletnia praktyka w działalności biegłego rewidenta. Doświadczenie z zakresu wielu branż i rodzajów działalności.
 • Średnie i małe podmioty gospodarcze,
 • spółki kapitałowe,
 • spółki osobowe,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • w branży usługowej i produkcyjnej.

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
 • doradztwo rachunkowe i podatkowe,
 • ocena ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • prowadzenie ekspertyz i opiniowanie spraw ekonomiczno – finansowych,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • inne usługi rachunkowe.W ramach działalności audytorskiej:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługi poświadczające ( atestacyjne ) w tym,
 • inne usługi biegłych rewidentów.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych są realizowane osobiście przez biegłych rewidentów, z uwzględnieniem wymagań wynikających z:

 • Ustawy o rachunkowości,
 • Ustawy o biegłych rewidentach,
 • Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR,
 • Międzynarodowych standardów Rewizji Finansowej MSRF,
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

oraz stosowanej w Polsce praktyki badania sprawozdań finansowych.
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej: 03749/90
 • Rok założenia firmy: 1990
 • REGON: 630386948
 • NIP: 783-100-88-87

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych firma działa od 5 grudnia 1995 roku pod nr 1089